คจ.ในองค์การ

คริสตจักร/ศูนย์ประกาศ ในองค์การ พ.ส.ท.

ภาค 1

1. คริสตจักรใจสมาน

10-12  สุขุมวิทซอย 6  แขวงคลองเตย  เขตพระโขนง  กรุงเทพฯ  10110  โทร. 0-2253-9081-4     Fax.  0-2653-0127

ศจ.มนูญศักดิ์  กมลมาตยากุล  ศิษยาภิบาลอาวุโส  โทร. 08-1628-2727

ผป.วินัย  นิเวศน์รังสรรค์  ที่ปรึกษาศิษยาภิบาล  โทร. 08-6629-9178

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. , This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

2. คริสตจักรใจสมานธนบุรี

6  การเคหะธนบุรี 3  ซ.62 แยก 1-1  ถ.พระราม 2  แขวงแสมดำ  เขตบางขุนเทียน  กรุงเทพฯ  10150   โทร. 08-1750-8608

ศจ.มงคล  นามมา  ศิษยาภิบาล  โทร. 08-9926-3073, 08-9024-3773

E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

3.      คริสตจักรใจสมานสมุทรปราการ

2091/1  ซ.ที่ดินทอง 6  หมู่ 7  ถ.เทพารักษ์  ต.เทพารักษ์  อ.เมือง  จ.สมุทรปราการ  10270  โทร. 0-2383-6101,

ศจ.ฉัตรชัย  ม่วงเสน  ศิษยาภิบาล  โทร. 08-4100-0299

E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 1. คริสตจักรใจสมานนนทบุรี

56/13  ถ.รัตนาธิเบศร์(ซ.13 เหรียญ)  หมู่ 6  ต.เสาธงหิน  อ.บางใหญ่  จ.นนทบุรี  11140

ศจ.เธียรเกตุ  ฟาจิลาโก  ศิษยาภิบาล  โทร. 08-5135-1205

E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 1. คริสตจักรใจสมานคลองหลวง

51/35  หมู่บ้านไทยธานี  ซอย บ.ด.ถ.4  ถ.พหลโยธิน  ต.คลองหนึ่ง  อ.คลองหลวง  จ.ปทุมธานี  12120

ศจ.จุฑาทิพย์  ทองประเสริฐ  ศิษยาภิบาล  โทร. 08-4657-6555

E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 1. คริสตจักรใจสมานปทุมธานี

7/25  หมู่ 1  ถ.ปทุม – ลาดหลุมแก้ว  ต.ระแหง  อ.ลาดหลุมแก้ว  จ.ปทุมธานี  12140  โทร. 0-2599-1615, 06-3408-5519

ศจ.มนตรี  มังแก้ว  ศิษยาภิบาล  โทร. 08-7047-7448

E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 1. คริสตจักรสดุดี

107  สุขุมวิท 101/2  บางนาเหนือ  บางนา  กรุงเทพฯ 10260  โทร. 0-2396-1193   Fax. 0-2361-1180

ศจ.ภูมิวเนตร  เมธีอัครกุล  ศิษยาภิบาล  โทร. 08-5553-7370

E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 1. คริสตจักรประชาสรรค์

15/12-13  ซ.ประชาสันติ  ถ.ดินแดง  แขวงสามเสนใน  เขตดินแดง  กรุงเทพฯ  10400  โทร. 0-2245-9503

ศจ.เกรียง  เกรียงชัยพร  ศิษยาภิบาล  โทร. 08-1889-4207

 

 1. คริสตจักรเมืองใหม่บางพลี

115/42-43  ซอย ฝ.27  ต.บางเสาธง  อ.บางพลี  จ.สมุทรปราการ  10540  โทร. 0-2315-1758

อศจ.ถนอม  เปียงตา  ศิษยาภิบาล  โทร. 08-4049-1517

 

 1. คริสตจักรปากเกร็ด

56/14  ซ.จตุรงค์ 11  ถ.แจ้งวัฒนะ-ปากเกร็ด 11  หมู่ 5  ต.บางตะไนย์  อ.ปากเกร็ด  จ.นนทบุรี  11120

โทร. 0-2583-7534, 0-2584-1631

ศจ.แสง  ศิริเธียรวานิชกุล  ศิษยาภิบาล  โทร. 08-4013-4514

E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 1. คริสตจักรสามัคคี

952/1  ถ.สวรรค์วิถี  ต.นครสวรรค์ตก   อ.เมือง  จ.นครสวรรค์  60000  โทร. 056-220551

ศจ.ยุพิน  แสนสวาท  ศิษยาภิบาล  โทร. 08-6925-7152

E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 1. คริสตจักรเปี่ยมพระพร

1  ซ.ธรรมโชติอุทิศ 2  ถ.กาญจนวนิช 17  ต.หาดใหญ่  อ.หาดใหญ่  จ.สงขลา  90110

ศจ.วรยา  ยงวิศุทธ์  ศิษยาภิบาล  โทร. 08-3195-5956

E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 1. คริสตจักรใจสมานรามคำแหง

82  ซ.รามคำแหง 68  แขวงหัวหมาก  เขตบางกะปิ  กรุงเทพฯ  10240  โทร. 0-2735-2130-1   Fax. 0-2735-2131

ศจ.มนูญศักดิ์  กมลมาตยากุล  ศิษยาภิบาลอาวุโส  โทร. 08-1628-2727

ศจ.สรารมย์  นิลพิริยะกุล  รักษาการณ์ศิษยาภิบาล  โทร. 08-1750-8608

E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. , This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 1. คริสตจักรอากาเป้เพื่อคนหูหนวก

310/1394  ชอยสรงประภา 14  ถนนสรงประภา  แขวงสีกัน  เขตดอนเมือง  กรุงเทพ 10210

อ.ภากร  พานิชภักดิ์  รักษาการศิษยาภิบาล(หูหนวก)  โทร. 09-7148-3771(sms)

อ.มาลิณี  สีมันตธรรมกุล  ศิษยาภิบาล  โทร. 08-7985-1770

E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. , This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 1. คริสตจักรใจสมานหลักสี่

200/48-49  ถ.แจ้งวัฒนะ  ซ.แจ้งวัฒนะ10  แยก 1-1-6  แขวงทุ่งสองห้อง  เขตหลักสี่  กรุงเทพฯ  10210

โทร. 0-2982-3388  Fax. 0-2982-3355

ศจ.ภาสกร  ใบนา  ศิษยาภิบาล  โทร. 08-1633-5053

E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. , This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 1. คริสตจักรวังน้อย

134/1  หมู่ 3  ถ.พหลโยธิน  ต.ลำตาเสา  อ.วังน้อย  จ.อยุธยา  13170

ศจ.อุไร  พิรุฬห์ภาวดี  ศิษยาภิบาล  โทร. 08-3845-1829

E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 1. คริสตจักรชีวิตนิรันดร์

199/1 – 2  แคลายทาวเวอร์  ชั้น 2  ถ.ติวานนท์  หมู่ 8  ต.บางกระสอ  อ.เมือง  จ.นนทบุรี  11000  โทร. 0-2950-2552

คศ.ประนอม  เชนโอเว็ธ  ศิษยาภิบาล  โทร. 08-1874-2631

 

 1. คริสตจักรใจสมานเพชรเกษม 11

96  ถ.รัชดาภิเษก  แขวงวัดท่าพระ  เขตบางกอกใหญ่  กรุงเทพฯ   10600

ศจ.สิริกานต์  มาศตะยาสิริ  ศิษยาภิบาล  โทร. 08-1834-2351

E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 1. คริสตจักรใจสมานสุพรรณบุรี

167/7  บ้านกุฎีทอง  หมู่ 3  ต.รั้วใหญ่  อ.เมือง  จ.สุพรรณบุรี  72000

อ.พนา  มหาพฤกษชาติ  ศิษยาภิบาล  โทร. 08-2499-4422

 

 1. คริสตจักรใจสมานรังสิต

539  ซ.รังสิต-นครนายก 54  ต.ประชาธิปัตย์  อ.ธัญบุรี  จ.ปทุมธานี  12130

ศจ.วีระยุทธ  ต่างใจเย็น  ศิษยาภิบาล  โทร. 08-3783-4525

E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 1. คริสตจักรสร้างสรรค์

93/207  ซ.ประชาอุทิศ 89/1  ถ.ประชาอุทิศ  แขวงทุ่งครุ  เขตทุ่งครุ  กรุงเทพฯ  10140

ศจ.ณรงค์  ธนาจันทาภรณ์  ศิษยาภิบาล  โทร. 08-9766-3015

E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 1. คริสตจักรแม่น้ำแห่งชีวิต

1000/41-45  ชั้น 2  อาคารลิเบอร์ตี้พลาซ่า  ซ.ทองหล่อ  ถ.สุขุมวิท 55  แขวงคลองตันเหนือ  เขตวัฒนา  กรุงเทพฯ  10110

คศ.ชัชวาลย์  ตั้งเมตตากุล  ศิษยาภิบาล  โทร. 08-4427-8494

E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

(เอกสารส่ง  คุณอรณา  พูลเจริญ  เลขที่ 20/54  หมู่บ้านเอเวอร์กรีนวิลล์  ซ.บางนา – ตราด 56  ถ.บางนา – ตราด  ต.บางแก้ว  อ.บางพลี  จ.สมุทรปราการ 10540)

 

 1. คริสตจักรพระสิริของพระเจ้า

95 หมู่ 5  ถ.เพชรเกษม  ต.ศีรษะทอง  อ.นครชัยศรี  จ.นครปฐม 73120

อ.มารินา  พิชิตผจงกิจ  ศิษยาภิบาล  โทร. 08-1421-1676

E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 1. ศูนย์ประกาศข่าวประเสริฐนำพระพร

40/9  ม.2  ซอยเพชรเกษม 116 แยก 4  แขวงหนองค้างพลู  เขตหนองแขม  กรุงเทพฯ  10160

ศจ.พรพันประการ  ชินวราภรณ์  ศิษยาภิบาล  โทร. 08-5361-6022

E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 1. คริสตจักรนิวซอง (NewSong)

ชั้น 4  เลขที่ 3  อาคาร บริษัทพัฒน์พงศ์ จำกัด  ถ.พัฒน์พงศ์  แขวงสุริยวงศ์  เขตบางรัก  กรุงเทพฯ 10500

คศ.วรงค์  นิเวศน์รังสรรค์  ศิษยาภิบาล  โทร. 08-1424-0956

E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

(เอกสารส่ง  507/374  หมู่บ้านนครไทย  ถ.สาธุประดิษฐ์ 31  แขวงช่องนนทรี  เขตยานนาวา  กทม. 10120)

 

 1. คริสตจักรใจสมานบางปะอิน

159  หมู่ 17  ต.บางกระสั้น  อ.บางปะอิน  จ.อยุธยา  13160

อศจ.ประพนธ์  ว่องวัฒนพรรณ  ศิษยาภิบาล  โทร. 08-4692-9712

E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 1. คริสตจักรพระเจ้าสถิต

144/13  หมู่บ้านพญาไท วิลเลจ  ซอย 1/1  ถ.สุขาประชาสรรค์ 2 (ซ.วัดกู้)  ต.ปากเกร็ด  อ.ปากเกร็ด  จ.นนทบุรี  11200

ศจ.ไพบูลย์  แสงเงิน  ศิษยาภิบาล  โทร. 08-5120-8608

E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 1. ศูนย์ประกาศใจสมานบ้านเก่า

252/3  หมู่ 1  ต.บ้านเก่า  อ.เมือง  จ.กาญจนบุรี  71000  โทร. 0-2599-1615

ศจ.มนตรี    มังแก้ว  ศิษยาภิบาล  โทร. 08-7047-7448

E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

(เอกสารส่ง ศจ.มนตรี  มังแก้ว  คริสตจักรใจสมานปทุมธานี  7/25  หมู่ 1  ถ.ปทุม – ลาดหลุมแก้ว  ต.ระแหง  อ.ลาดหลุมแก้ว  จ.ปทุมธานี  12140)

 

 1. คริสตจักรลิฟวิ่งสตรีมส์ (Living Streams Church)

238/36  ซ.รัชดาภิเษก 18  ถ.รัชดาภิเษก  แขวงห้วยขวาง  เขตห้วยขวาง  กทม.10310

ศจ.คังเส็ง  ชี  ศิษยาภิบาล

E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 1. คริสตจักรใจสมานสุวินทวงศ์

29/11-12  ถ.สุวิทวงศ์  แขวงลำผักชี  เขตหนองจอก  กรุงเทพฯ  10530  โทร. 0-2988-1206

ศจ.นันทา  สุวิเศษ  ศิษยาภิบาล  โทร. 08-1301-7367

 

 1. คริสตจักรใจสมานหัวหิน-ชะอำ

1414/39  ถ.จอมพล  ต.ชะอำ  อ.ชะอำ  จ.เพชรบุรี  76120

ศจ.ณรงค์ชัย  คูรอดเจริญ  ศิษยาภิบาล  โทร. 09-2257-3007

(เอกสารส่ง  1414/3  ถ.จอมพล  ต.ชะอำ  อ.ชะอำ  จ.เพชรบุรี  76120)

 

 1. คริสตจักรคริสเตียนอยุธยา

39/14  ม.3  ต.คลองสวนพลู  อ.พระนครศรีอยุธยา  จ.พระนครศรีอยุธยา 13000

คศ.พรพรรณ  พฤกษะวัน  ศิษยาภิบาล  โทร. 08-1362-9678

E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 1. คริสตจักรคนหูหนวกธนบุรี

248/126  ซ.จรัญสนิทวงค์ 30  แขวงบ้านช่างหล่อ  เขตบางกอกน้อย  กรุงทพฯ  10700

ศจ.กัลยา  กาญจนะพงศ์  ศิษยาภิบาล  โทร. 08-6448-4763

E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

(เอกสารส่ง  คริสตจักรใจสมานเพชรเกษม 11  เลขที่ 96  ถ.รัชดาภิเษก  เขตบางกองใหญ่  กรุงเทพฯ  10600)

 

 1. ศูนย์พันธกิจคนหนูหนวกใจสมานหลักสี่

200/48-49  ถ.แจ้งวัฒนะ  ซอยแจ้งวัฒนะ 10  แยก 1-1-6  แขวงทุ่งสองห้อง  เขตหลักสี่  กรุงเทพฯ  10210

อ.วิจิตรา  จงสิริวัฒน์  ศิษยาภิบาล  โทร. 08-9993-6857

E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 1. ศูนย์ประกาศข่าวประเสริฐอุทัยธานี

เลขที่ 28  ถ.บริรักษ์  ต.อุทัยใหม่  อ.เมือง  จ.อุทัยธานี  61000  โทร. 02 – 5991615

คุณปราณี  แรงเขตกรณ์  ผู้ทำการ  โทร. 08-9252-6704

ศจ.มนตรี  มังแก้ว  ศิษยาภิบาล  โทร.  08-7047-7448

E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

(เอกสารส่ง ศจ.มนตรี  มังแก้ว  คริสตจักรใจสมานปทุมธานี  7/25  หมู่ 1  ถ.ปทุม – ลาดหลุมแก้ว  ต.ระแหง  อ.ลาดหลุมแก้ว  จ.ปทุมธานี  12140)

 

 1. คริสตจักรพระกิตติคุณไทย – จีน

755  หมู่บ้านมิตรภาพ 1  ซอยอ่อนนุช 46  ถนนสุขุมวิท 77  เขตสวนหลวง  แขวงสวนหลวง   กรุงเทพมหานคร  10250

Fax. 0-2321-4340

อ.สุชิน  ลีรุจานนท์  ศิษยาภิบาล  โทร 06-5121-8818

E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

(เอกสารส่ง  อ.นภารัตน์  เมธีอัครกุล  โทร. 08-9673-0582  412/5  ตึก M นิรันดร์คอนโด  ซ.พึ่งมี 52 สุขุมวิท 93  บางจาก บางนา กรุงเทพฯ 10250)

 

 1. คริสตจักรทรีนิตี้ กรุงเทพ (Trinity Bangkok)

319  อาคารจัตุรัสจามจุรี Level 2 Unit 207  ถ.พญาไท  แขวงปทุมวัน  เขตปทุมวัน  กรุงเทพมหานคร  10330

ศจ.สตีเว่น & อ.มากาเร็ต  เตย์  ศิษยาภิบาล  โทร. 09-7250-7875

Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 1. คริสตจักรไคร้สต แอมบาสซี่ กรุงเทพ (Christ Embassy Church Bangkok)

109/3  Chaloem Phra Kiat Roi Kao Road, Prawet Subdivision, Prawet District, Bangkok 10520

อ.โจชูวา โอ๊คเฮย์ (Pastor Joshua Okhae)   ศิษยาภิบาล  โทร. 09-5545-6373

Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

(เอกสารส่งที่ Joshua Okhae 15/146 iCondo Sukhumvit 77 Green Space Building B , 6 Floor, Lat Krabang Road, Lat Krabang, Lat Krabang, Bangkok 10520)

 

 1. ศูนย์คริสเตียนนำพระพรกาญจนบุรี

164/3  ม.4  ต.หวายเหนียว  อ.ท่ามะกา  จ.กาญจนบุรี  71120

ศจ.มานาริน  ปัญญากมลกิจ  ศิษยาภิบาล  โทร. 08-6339-4424

E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 

ภาค 2

 1. คริสตจักรบ้านดงบัง

8  หมู่ 12  ถ.ขอนแก่น-กาฬสินธุ์  ต.หัวนาคำ  อ.ยางตลาด  จ.กาฬสินธุ์  46120

อศจ.สุวัฒน์  จันทบาล  ศิษยาภิบาล  โทร. 08-7721-4675

E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 1. คริสตจักรประทีปขอนแก่น

169/103  ซ.ประชาสโมสร 15  ถ.ประชาสโมสร  ต.ในเมือง  อ.เมือง  จ.ขอนแก่น  40000

ศจ.นิคม  เย็นประโคน  ศิษยาภิบาล  โทร. 08-9652-7489

E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 1. คริสตจักรไทยหนองแวง

88  บ้านหนองแวง  หมู่ 1  ต.น้ำโสม  อ.น้ำโสม  จ.อุดรธานี  41210

ศจ.สลิ่ง  ช่างสากล  รักษาการศิษยาภิบาล  โทร. 08-9943-0979

E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

(เอกสารส่ง  ตู้ ป.ณ. 7  น้ำโสม  จ.อุดรธานี 41210)

 

 1. คริสตจักรกุมภวาปี

273  หมู่ 3  ถ.เพชรดี  ต.กุมภวาปี  อ.กุมภวาปี  จ.อุดรธานี  41110

คศ.สุริยา  บริกุล  ศิษยาภิบาล  โทร. 09-5745-5944

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 1. คริสตจักรมหาสารคาม

77  ถ.ถีนานนท์  ต.ตลาด  อ.เมือง  จ.มหาสารคาม  44000  โทร. 043-711954

ศจ.ศักดิ์สิทธิ์  สอนหาร  ศิษยาภิบาล  โทร. 08-9884-1730

E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 1. คริสตจักรกาฬสินธุ์

70/129  ซ.สุขสบายใจ  ถ.ถีนานนท์  ต.กาฬสินธุ์  อ.เมือง  จ.กาฬสินธุ์  46000

คศ.ปริญญา  มหาชานนท์  ศิษยาภิบาล  โทร. 08-6000-3669

E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 1. คริสตจักรอิมมานูเอล

103  เนินหงส์ทอง  ม.10  ถ.หนองคาย-โพนพิสัย  ต.หาดคำ  อ.เมือง  จ.หนองคาย  43000  โทร. 042-421252

ศจ.มานิช  ภูสูงสุด  ศิษยาภิบาล  โทร. 08-6235-9390

E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 1. คริสตจักรน้ำโสม

394  หมู่ 11  บ้านสันติสุข  ต.นางัว  อ.น้ำโสม  จ.อุดรธานี  41210

ศจ.เชษฐา  โพธิรถ  ศิษยาภิบาล  โทร. 08-3345-5517

E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

(เอกสารส่ง  ตู้ ป.ณ. 7  น้ำโสม  จ.อุดรธานี 41210)

 

 1. คริสตจักรนาหลวง

243   หมู่ 4  บ้านนาหลวง  ต.คำด้วง  อ.บ้านผือ  จ.อุดรธานี  41160

ศจ.บุญเยี่ยม  ไชยครุฑ  ศิษยาภิบาล  โทร. 08-1263-2809

(เอกสารส่ง   ตู้ ปณ. 7  อ.น้ำโสม  จ.อุดรธานี  41210)

 

 1. คริสตจักรความรักอุดรธานี

12/6  ถ.วัฒนานุวงศ์  ต.หมากแข้ง  อ.เมือง  จ.อุดรธานี  41000

ศจ.วุฒินันท์  ปุริตัง  ศิษยาภิบาล  โทร. 08-6221-1116

E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

(เอกสารส่ง  ตู้ปณ. 113   ปจ.อุดรธานี   41000)

 

 1. คริสตจักรสดุดีร้อยเอ็ด

201  หมู่ 5  บ้านโคกสง่า  ต.ปอภาร  อ.เมือง  จ.ร้อยเอ็ด  45000

ศจ.พิเชฐ  ท้าวทอง  ศิษยาภิบาล  โทร. 09-3319-9725

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 1. คริสตจักรสายสัมพันธ์ดอนขี

238  หมู่ 5  ต.อีตื้อ  อ.ยางตลาด  จ.กาฬสินธุ์  46120

ศจ.ธีระเดช  พรหมจันทรา  ศิษยาภิบาล  โทร. 08-5756-2056

E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

(เอกสารส่งที่  8  คริสตจักรบ้านดงบัง  ม.12   ถ.ขอนแก่น – กาฬสินธุ์   ต.หัวนาคำ   อ.ยางตลาด   จ.กาฬสินธุ์   46120)

 

 1. คริสตจักรบ้านนาฝาย

274  หมู่ 1  บ้านนาฝาย  ต.นาดี  อ.หนองแสง  จ.อุดรธานี  41340

อ.จินตนา  เพียรไธสงค์  ศิษยาภิบาล  โทร.  06-2119-0634

E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 1. คริสตจักรท่าบ่อ

9  ซ.จรดล 4  หมู่ 2  ต.ท่าบ่อ  อ.ท่าบ่อ  จ.หนองคาย  43110

อศจ.อำนาจ  ช่างสากล  ศิษยาภิบาล  โทร. 08-1384-9130

E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 1. ศูนย์ประกาศข่าวประเสริฐหนองวัวซอ

58/2  หมู่ 5  บ้านไร่สวรรค์  ต.หนองวัวซอ  อ.หนองวัวซอ  จ.อุดรธานี  41360

คศ.จำปี  บุญสอน  ผู้ทำการ  โทร. 08-8717-1057

E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 1. คริสตจักรสันติสุขน้ำโสม

258  บ้านโนนบก  ต.น้ำโสม  อ.น้ำโสม  จ.อุดรธานี  41210

อศจ.นัตพล  โพธิรถ  ศิษยาภิบาล  โทร. 08-0628-7028

E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

(เอกสารส่ง ตู้ ปณ. 7  น้ำโสม  จ.อุดรธานี 41210)

 

 1. ศูนย์ประกาศข่าวประเสริฐพระคุณความรัก

277  หมู่ 2  บ้านโก่ย  ต.หนองนาคำ  อ.เมืองอุดร  จ.อุดรธานี  41000

ศจ.ทองการ  ภูวงษ์  ศิษยาภิบาล  โทร. 08-1739-8401, 09-1159-9984

E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 1. ศูนย์ประกาศข่าวประเสริฐบ้านถ้ำปลา

238  ม.3  บ้านถ้ำปลา  ต.สหัสขันธ์  อ.สหัสขันธ์  จ.กาฬสินธุ์  46140

คศ.สุพร  จำปาหาญ  ผู้ทำการ  โทร. 06-4793-7728

 

 1. ศูนย์ประกาศข่าวประเสริฐน้ำหนึ่งในพระคริสต์

83  ม.4  บ้านเก่าน้อย  ต.พระธาตุบังพวน  อ.เมือง  จ.หนองคาย  43100

คศ.จันทร์จิรา  นาวะบุตร  ผู้ทำการ  โทร. 09-8162-9128

Email:  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 1. ศูนย์ประกาศข่าวประเสริฐบ้านเทพประทาน

53  ม.5  บ้านเทพประทาน  ต.น้ำโสม  อ.น้ำโสม  จ.อุดรธานี  41210

คุณอุทัย   เรืองวิเศษ  ผู้ทำการ

อศจ.นัตพล  โพธิรถ  ศิษยาภิบาล  โทร. 08-0628-7028

E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

(เอกสารส่ง ตู้ปณ.7   น้ำโสม  จ.อุดรธานี 41210)

 

 1. ศูนย์ประกาศข่าวประเสริฐสังคม

บ้านลำภูพาน  ต.ผาตั้ง  อ.สังคม  จ.หนองคาย  43160

อศจ.อาซารียาห์  ตั้งตระกูล  ผู้ทำการ

อศจ.นัตพล  โพธิรถ  ศิษยาภิบาล  โทร. 08-0628-7028

E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

(เอกสารส่ง ตู้ปณ. 7  น้ำโสม  จ.อุดรธานี 41210)

 

ภาค 3

 1. คริสตจักรพระกิตติคุณสมบูรณ์สัมพันธ์สระบุรี

203  ถ.เทศบาลสาย 4  ต.ปากเพียว  อ.เมือง  จ.สระบุรี  18000  โทร. 036-231527

ศจ.ประสาทพร  ไตรวุฒิพงศ์  ศิษยาภิบาล  โทร. 08-6800-6873

E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 1. คริสตจักรธารพระพร

2121  ซอย 24  ถ.สืบศิริ  ต.ในเมือง  อ.เมือง  จ.นครราชสีมา  30000

ศจ.ธีรศักดิ์  เมธีอัครกุล  ศิษยาภิบาล  โทร. 08-1790-4579

E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 1. คริสตจักรปากช่อง

4  ซ.ถนอมศิษย์วิทยา  ต.ปากช่อง  อ.ปากช่อง  จ.นครราชสีมา  30130  โทร. 044-279563

อ.ประยูร  แก้วชนะ  รักษาการศิษยาภิบาล   โทร . 09-3172-0586

E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 1. คริสตจักรพระสิริ

144  หมู่ 14  บ้านพุทรา  ต.รังกาใหม่  อ.พิมาย  จ.นครราชสีมา  30110

ศจ.ผกามาศ  เมธีอัครกุล  ศิษยาภิบาล  โทร. 09-5330-4054, 08-9164-4230

E-mail:  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 1. คริสตจักรใจสมานดอนนางงาม

126/1  หมู่ 5  ต.หนองบัว  อ.ปะคำ  จ.บุรีรัมย์  31220

อศจ.ชาลี  พิมพัฒน์  ศิษยาภิบาล  โทร. 08-9214-9448

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 1. ศูนย์ประกาศข่าวประเสริฐใจสมานครบุรี

96  หมู่ 7 ต.ครบุรี  อ.ครบุรี  จ.นครราชสีมา  30250

ศจ.มนตรี  มังแก้ว  ศิษยาภิบาล  โทร. 0-2599-1615, 08-7047-7448

E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

(สำเนาเอกสารส่ง ศจ.มนตรี  มังแก้ว  คจ.ใจสมานปทุมธานี)

 

 1. คริสตจักรพันธกิจบ้านแห่งชัยชนะ

1817/7  ถ.ร่วมเริงไชย  ต.ในเมือง  อ.เมืองนครราชสีมา  จ.นครราชสีมา  30000  โทร. 044-355133

ศจ.สุณี  พันธศรี  ศิษยาภิบาล  โทร. 08-1360-7345, 08-1966-8344

E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 

ภาค 4

 1. คริสตจักรจิตไมตรี

9  ถ.ธนุษย์พงษ์ 10  แขวงกาวิละ  ต.หนองป่าครั่ง  อ.เมือง  จ.เชียงใหม่  50000

คศ.สุรชัย  กันทะสุข  ศิษยาภิบาล  โทร. 08-9631-3836

E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 1. คริสตจักรสามัคคีธรรมเชียงใหม่

2  ซอย 4  ถ.ราชดำเนิน  ต.พระสิงห์  อ.เมือง  จ.เชียงใหม่  50200  โทร. 053-277926

ศจ.สุวรรณา  ด้วงทรง  ศิษยาภิบาล  โทร. 08-9558-8102

E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 1. คริสตจักรพันธกิจรักบ้านใหม่สวรรค์

473/2  หมู่ 7  ต.ดอนเปา  อ.แม่วาง  จ.เชียงใหม่  50360

ศจ.กฤตภาส  ยานะพันธุ์  ศิษยาภิบาล  โทร. 09-3041-6218

ศจ.ทองอินทร์  อ้วนแก้ว  ศิษยาภิบาลอาวุโส  โทร. 08-9555-3633

E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 1. คริสตจักรลำพูน

94   หมู่ 3  ถ.รอบเมืองนอก  ต.ในเมือง  อ.เมือง  จ.ลำพูน  51000  โทร. 053-511655

ศจ.สามารถ  น้อยคำภา  ศิษยาภิบาล  โทร. 08-1883-3560

E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 1. คริสตจักรบนศิลา

117  ซอย 4  บ้านดอยโตน  ถ.ลำพูน-ลี้  หมู่ 10  ต.ป่าพูล  อ.บ้านโฮ่ง  จ.ลำพูน  51130

ศจ.วาสนา  วันดี  ศิษยาภิบาล  โทร. 08-1472-3857

E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

(เอกสารส่ง  34/31  ซ.2  ถ.สนามกีฬา  ต.ในเมือง  อ.เมือง  จ.ลำพูน  51130)

 

 1. คริสตจักรร่มพระคุณ

1/1  หมู่ 8  ต.ร่มเย็น  อ.เชียงคำ  จ.พะเยา  56110

อศจ.สมพร  นารีรักษ์  ศิษยาภิบาล  โทร. 08-1029-2397

(เอกสารส่ง 107  ม.12  บ้านไผ่สีทอง  ต.หงษ์หิน  อ.จุน  จ.พะเยา  56150)

 

 1. คริสตจักรเนินสามัคคี

200  ม.1  ต.อ่างทอง  อ.เชียงคำ  จ.พะเยา  56110

อศจ.สมพร  นารีรักษ์  ศิษยาภิบาล  โทร. 08-1029-2397

คุณวีระพล  แสนธนันชัย  ผู้ช่วยศิษยาภิบาล  โทร. 09-8004-8285

(เอกสารส่ง 107  ม.12  บ้านไผ่สีทอง  ต.หงษ์หิน  อ.จุน  จ.พะเยา 56150)

 

 1. คริสตจักรพันธกิจรักแม่วิน

หมู่ 5  ต.แม่วิน  อ.แม่วาง  จ.เชียงใหม่ 50360

ศจ.วัฒนชัย  แซ่จ่าว  ศิษยาภิบาล  โทร. 08-4366-9260

ศจ.ทองอินทร์  อ้วนแก้ว  ศิษยาภิบาลอาวุโส  โทร. 08-9555-3633

E-mail:  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

(เอกสารส่ง  ตู้ ปณ. 24  อ.แม่วาง  จ.เชียงใหม่ 50360  หรือ  คจ.พันธกิจรักบ้านใหม่สวรรค์)

 

 1. ศูนย์ประกาศทุ่งหลวง – ห้วยทราย

หมู่ 2  ต.แม่วิน  อ.แม่วาง  จ.เชียงใหม่  50360

ศจ.ธีรยุทธ  พรพันประการ  ศิษยาภิบาล  โทร. 08-9954-6870

ศจ.ทองอินทร์  อ้วนแก้ว  ศิษยาภิบาลอาวุโส  โทร. 08-9555-3633

E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

(เอกสารส่ง  ตู้ ปณ. 24  อ.แม่วาง  จ.เชียงใหม่ 50360  หรือ  คจ.พันธกิจรักบ้านใหม่สวรรค์)

 

 1. ศูนย์ประกาศข่าวดีสันป่าตอง

646/1  หมู่ 14(ตลาดมะจำโรง)  ต.ยุหว่า  อ.สันป่าตอง  จ.เชียงใหม่  50120  โทร. 052-061586

อศจ.สัญติญา  จันทิมา  ศิษยาภิบาล  โทร. 09-5680-0070

ศจ.ทองอินทร์  อ้วนแก้ว  ศิษยาภิบาลอาวุโส  โทร. 08-9555-3633

E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 1. ศูนย์ประกาศสันติภาพน้ำดิบ

37  หมู่ 11  บ้านสันป่าฮัก  ต.น้ำดิบ  อ.ป่าซาง  จ.ลำพูน  51120

อศจ.กิติศักดิ์  ยงพิทยาพงษ์  ศิษยาภิบาล  โทร. 08-3862-7665

E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

(เอกสารส่ง  คจ.ลำพูน  94  หมู่ 3  ถ.รอบเมืองนอก  อ.เมือง  จ.ลำพูน  51000)

 

 1. ศูนย์คริสเตียนตำบลบ้านกลาง

250/1  หมู่ 6  ต.บ้านกลาง  อ.เมือง  จ.ลำพูน  51000

อศจ.อภิรดี  ยงพิทยาพงษ์  ศิษยาภิบาล  โทร. 08-1180-9834

E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

(เอกสารส่ง  คจ.ลำพูน  94  หมู่ 3  ถ.รอบเมืองนอก  อ.เมือง  จ.ลำพูน  51000)

 

 1. ศูนย์ประกาศคริสเตียนอำเภอแม่วาง

239  ม.5  ต.บ้านกาด  อ.แม่วาง  จ.เชียงใหม่   50360

ศจ.วัฒนชัย  แซ่จ่าว  ศิษยาภิบาล  โทร. 08-4366-9260

E-mail:  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

(เอกสารส่ง  ตู้ ปณ. 24  อ.แม่วาง  จ.เชียงใหม่ 50360  หรือ  คจ.พันธกิจรักบ้านใหม่สวรรค์)

 

ภาค 5

 1. คริสตจักรใจสมานชลบุรี

201  ม.3  ถ.พระยาสัจจา  ต.เสม็ด  อ.เมือง  จ.ชลบุรี  20000  โทร. 038-397894  Fax. 038-397895

ศจ.สุรสิทธิ์  เต็มพรเสถียร  ศิษยาภิบาล  โทร. 08-1551-9454

E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 1. คริสตจักรสร้างสรรค์ปราจีนบุรี

17  หมู่ 6  ต.เนินหอม  อ.เมือง  จ.ปราจีนบุรี  25230

ศจ.จิรยุทธ  ดำรงสว่าง  ศิษยาภิบาล  โทร. 08-6887-1997, 08-1001-3098

E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 1. คริสตจักรโคกสูง

190/6  หมู่ 8  หมู่บ้านโคกไม้งาม  ถ.ธนะวิถี  ต.โคกสูง  อ.โคกสูง  จ.สระแก้ว  27120

อ.อำนาจ  ตั้งต้นตระกูลกิจ  ศิษยาภิบาล  โทร. 08-1295-0352

 

 1. ศูนย์ประกาศฯ โคคลาน

213  ถ.ตลาดใหม่ซับม่วง  ต.โคคลาน  อ.ตราพระยา  จ.สระแก้ว  27180

อ.เกื้อกูล  มุ่งขอบกลาง  ผู้ทำการ  โทร  08-7978-8929

E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

(ส่งเอกสาร  190/14 หมู่ 8  บ.โคกไม้งาม  ต.โคกสูง  อโคกสูง  จ.สระแก้ว   27120)