ประกาศข่าว

ประกาศข่าวเรื่องการประชุมสมัชชาองค์การ 11-12 มีนาคม 2020 ณ คริสตจักรใจสมานรามคำแหง

ประกาศสมัชชา.jpg

 

องค์การ พ.ส.ท. ตระหนักถึงสถานการณ์การเเพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่า โควิด-19

จึงขอความร่วมมือทุกท่านที่เข้าประชุมสมัชชาฯ ในวันที่ 11-12 มี.ค. 2020 นี้

โปรดปฏิบัติตามคำแนะนำการป้องกันตนเองจากการติดเชื้อ เช่น สวมหน้ากากอนามัย,

หมั่นล้างมือด้วยสบู่หรือเจล, งดสัมผัส ตา จมูก ปากโดยไม่ได้ล้างมือ ฯลฯ

ทั้งนี้ทางฝ่ายสถานที่ (คจ.ใจสมานรามคำแหง) ได้มีการทำความสะอาดบริเวณคริสตจักร+ห้องต่างๆ

และฉีดน้ำยาฆ่าเชื้อ, จัดเตรียมจุดบริการเครื่องจ่ายเจลแอลกอฮอล์ 10 จุด

และจัดจุดตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายก่อนเข้าห้องประชุม

 


หมายเหตุ : เนื่องจากหน้ากากอนามัยขาดตลาด ทางองค์การฯ มีหน้ากากอนามัยจำนวนจำกัด

จึงขอความกรุณาพี่น้องเตรียมหน้ากากอนามัยสวมใส่ก่อนเข้าห้องประชุม

หากท่านไม่สามารถหาได้จริงๆ ทางองค์การฯ จัดเตรียมไว้ที่โต๊ะลงทะเบียนท่านสามารถมารับได้

ทั้งนี้ขอสงวนสิทธิ์การแจกหน้ากากตามดุลยพินิจและความเหมาะสม

 


ขอพระเจ้าทรงปกป้องเราทุกคนจากเหตุการณ์นี้ ขอพระองค์ทรงพิทักษ์รักษาพี่น้องทุกท่านให้ปลอดภัย

และขอพี่น้องร่วมใจกันอธิษฐานเผื่อเรื่องนี้ให้ทุกอย่างจะผ่านไปได้ด้วยดี

แล้วพบกันในวันประชุมสมัชชาค่ะ ?

 


------------------------------------------------
#ประชุมสมัชชาองค์การฯ
#กิจกรรมองค์การฯ
#ไวรัสโคโรน่า
#โควิด-19
#FGAT