ประกาศข่าว

เลี้ยงเกษียณสำหรับ คุณมณฑิชา วิชัย(คุณเล็ก)

องค์การฯ ขอขอบคุณคุณมณฑิชา

ที่ทุ่มเทกับการทำงานทั้งกายและใจ

และเป็นผู้อารักขาที่ยอดเยี่ยมมาโดยตลอดระยะเวลา 23 ปี

ขอพระเจ้าอวยพรท่านให้สุขภาพแข็งแรง ปราศจากโรคภัยไข้เจ็บ

และให้งานรับใช้ที่จะทำทุกอย่างเกิดผล เป็นพระพรอย่างทวีคูณ

 

30320.jpg

30321.jpg

30337.jpg

30324.jpg

30325.jpg

30327.jpg

30330.jpg

30328.jpg