Full Gospel Assemblies of Thailand

องค์การพระกิตติคุณสมบูรณ์สัมพันธ์ในประเทศไทย

English French German Russian

พันธกิจเสียงสันติภาพ

บทความคริสเตียน

มิตรที่สมบูรณ์มีบ้างไหม

มิตรที่สมบูรณ์มีบ้างไหม

อ.ธงชัย ประดับชนานุรัตน์

 

"เมื่อคุณกำลังมองหาเพื่อน อย่ามองหาความสมบูรณ์แบบ ให้มองหาเพียงแค่มิตรภาพก็พอ คนที่มองหาเพื่อนที่ปราศจากความบกพร่องจะต้องผิดหวัง" ("When you're looking for a friend don't look for perfection, just look for friendship. One who looks for a friend without faults will have none.")

ไม่ทราบว่าใครเป็นคนกล่าวประโยคข้างต้นเป็นคนแรก แต่ทุกคนที่ได้อ่านต่างก็เห็นด้วยกับผู้ที่กล่าว ช่างน่าเศร้าที่บางคนทำเหมือนกับว่าตัวเองสมบูรณ์แบบ และมักจะไม่พอใจที่คนรอบข้างไม่สมบูรณ์แบบ เช่นเดียวกับเขา ช่างน่าขันที่เขาพยายามจะหามิตรที่สมบูรณ์แบบ เพราะเขาจะไม่ได้พบคนเช่นนั้นอย่างแน่นอน แต่ที่เขาจะได้พบก็คือ คนที่ "คิดว่าตัวเองสมบูรณ์แล้ว" เช่นเดียวกับตัวเขา และสิ่งที่จะตามมาก็คือ สงครามกลางเมืองในท่ามกลางกลุ่มคนที่คิดว่า ตัวเองสมบูรณ์แบบกว่าอีกฝ่ายหนึ่ง แต่พระเยซูคริสต์ทรงกระทำตรงข้าม เมื่อพระองค์ทรงรับสภาพมนุษย์ดำเนินอยู่ในโลก พระองค์ไม่เสียเวลาไปเป็นมิตรกับกลุ่มคนที่คิดว่า "ตัวเองสมบูรณ์แบบ" หรือ "บริสุทธิ์กว่าผู้อื่น" (Holier than thou)

 

พระองค์ทรงแสวงหาช่องทางที่จะเป็นมิตรสหายร่วมกินร่วมดื่มกับคนที่สังคมประฌามว่า พวกเขาเป็นคนบาป เป็นคนที่ไม่สมบูรณ์ จนบรรดาคนที่ "คิดว่าตัวเองสมบูรณ์กว่า" รุมประณามหยามเหยียดพระองค์ว่า "ดูเถิดนี่เป็นคนกินเติบ และขี้เมา เป็นมิตรสหายกับคนเก็บภาษี และคนนอกรีต" (มัทธิว 11:19) แต่ทุกคนที่เป็นมิตรกับพระเยซูคริสต์ และได้รู้จักกับพระองค์อย่างแท้จริงจะสำนึกในบาปของตนและกลับใจใหม่ และกลายเป็นพี่น้องกับพระองค์

 

ในวันนี้ก็เช่นกัน พระเยซูคริสต์ทรงพร้อมเป็นมิตรสหายกับคุณโดยไม่สนว่าเบื้องหลังของคุณจะเป็นอย่างไร เพราะว่าพระองค์ทรงฤทธิ์สามารถประทานอนาคตเบื้องหน้าที่ดีกว่าสำหรับมิตรสหายเช่นคุณได้อย่างแน่นอน แท้จริงพระองค์ทรงเป็นพระเจ้าผู้ "สมบูรณ์แบบ" (Perfect) แต่กลับทรงยินดีต้อนรับบุคคลที่ยอมรับว่าตัวเอง "ไม่สมบูรณ์" (not Perfect) เพื่อช่วยเขาให้ "สมบูรณ์" มากยิ่งขึ้น

 

แต่สำหรับคนที่คิดว่า ตัวเอง "สมบูรณ์แล้ว" (Already Perfect) พระองค์ผู้ "สมบูรณ์แท้จริง"ไม่ทรงประสงค์จะเสียเวลากับพวกเขาที่หลงคิดว่าตัวเอง "ดี" หรือ "ชอบธรรม" แต่พระองค์ทรงมาหาคนที่สำนึกว่าตัวเองไม่ใช่คนดีสมบูรณ์แล้ว อย่างเช่น "คนนอกรีต" และคบพวกเขาเป็นมิตร พระเยซูคริสต์ตรัสว่า "คนเจ็บต้องการหมอ แต่คนสบายไม่ต้องการ เรามิได้มาเพื่อจะเรียกคนที่เห็นว่าตัวชอบธรรม แต่มาเรียกคนที่พวกท่านว่านอกรีต" (มาระโก 3:17)

 

วันนี้ คุณพร้อมจะเป็นเพื่อนกับคนนอกรีตรอบตัวของคุณบ้างไหมครับ? "คุณจะไม่มีเพื่อนเลย หากว่าคุณต้องการมีเพื่อนที่ปราศจากความบกพร่องใด" (You will never have a friend if you must have one without a fault.)

 

 

ที่มา : นิตยสารโลกวันนี้วันสุข ปีที่ 5 ฉบับที่ 227 วันที่ 3-9 ตุลาคม

พ.ศ. 2552 หน้า 25 คอลัมน์ พลังชีวิต โดย อ.ธงชัย ประดับชนานุรัตน์