Full Gospel Assemblies of Thailand

องค์การพระกิตติคุณสมบูรณ์สัมพันธ์ในประเทศไทย

English French German Russian

พันธกิจเสียงสันติภาพ

อนุชน องค์การพสท.

กิจกรรมวันอนุชนภาค 2

         การวมตัวของเหล่าสิงห์หนุ่มแดนอีสาน โดยการสนับสนุนจากผู้รับใช้พระเจ้า ศิษยาภิบาล และผู้ใหญ่หลายๆท่าน ขอบคุณทีมงานอนุชนสำหรับการอยู่เบื้องหน้าและเบื้องหลังงานวันนี้ ขอบคุณเจ้าภาพ  คจ.กุมภวาปี ทั้งสถานที่และอาหาร การท้าทาย และหนุนใจ คนหนุ่มสาว โดย ศจ. ลักคณา เย็นประโคน แล้วเจอกันที่ค่าย Follow Me ค่ะ

youth2