Full Gospel Assemblies of Thailand

องค์การพระกิตติคุณสมบูรณ์สัมพันธ์ในประเทศไทย

English French German Russian

บทเรียนเฝ้าเดี่ยว

เตรียมพร้อม ต้อนรับการกลับมาของพระเยซูคริสต์

มธ.24:36-51

เรา เคยถามตัวเองบ้างหรือไม่ว่า เราจะเตรียมตัวต้อนรับการเสด็จกลับของพระเยซูคริสต์อย่างไร  เพราะในความรู้สึกของเราคือ ยังไม่รู้เลย พระองค์จะเสด็จมาเมื่อไหร่ อาจจะอีกนานจนว่าเราตายไปอยู่ในสวรรค์ เคยมีประสบการณ์ไหมว่าอยู่ๆ คนที่เราไม่คาดหวังว่าจะมาตรวจสอบเรามาโดยไม่บอกกล่าวล่วงหน้า และมาพบเราในเวลาที่เราไม่ระวังตัว ปล่อยตัว แต่งกายไม่เรียบร้อยและไม่พร้อมจะพบเขา ความรู้สึกเป็นอย่างไร ในตอนนั้น (ทั้งตกใจกลัว หรือรู้สึกอายใช่ไหม)

                ฉัน ใดก็ดี เราจะต้องคิดเสมอว่า พระคริสต์อาจกลับมาคืนนี้ แล้วถ้าเราปล่อยชีวิตไว้กับความบาป และการหลงผิด เราอาจจะต้องถูกทิ้งไว้ และต้องพบกับความยากลำบากของชีวิตและอาจพินาศ เพราะเรายังไม่ทันกลับใจเลย

                วันนี้ ท่านเรียนอะไรจากพระคัมภีร์ตอนนี้

                1.   มีอะไรเป็นบทเรียนสอนเราให้เห็นตัวอย่างที่เกิดขึ้น มีผลอย่างไร

                2.   มีอะไรเป็นคำเตือนให้เราต้อง ระมัดระวังตัวอยู่เสมอ ถ้าไม่ระวังจะเป็นอย่างไร

                3.   พระเยซูจะเสด็จมาวันใด ท่านรู้หรือไม่ ทำไมพระองค์ไม่บอกให้เรารู้

                4.   สิ่งที่ท่านจะประยุกต์ไปใช้ในการดำเนินชีวิต วันนี้ คือ