^Back To Top
  
  
  
Get Adobe Flash player
English French German Russian

สำนักงานธัญญาทิพย์

สาส์นธัญญาทิพย์

ข่าวดีสำหรับผู้ที่ต้องการบทเรียนธัญญาทิพย์แบบรูปเล่มสีสวยงาม

      ขอแจ้งให้คริสตจักรและหน่วยงานที่ใช้บทเรียนธัญญาทิพย์ในการสอน ทราบว่า ท่านสามารถโหลดบทเรียนได้ทั้ง 6 ชั้นวัย ฟรี แต่หากท่านต้องการเป็นรูปเล่มเพื่อสะดวกในการนำไปใช้ กรุณาติดต่อกับ publish2day ซึ่งเป็นหน่วยงานของมูลนิธิ eStar จัดพิมพ์ให้ในราคาย่อมเยา พร้อมทั้งจัดส่งถึงมือท่าน โทรศัพท์ 053-447-038

   

     เครือข่ายคริสเตียนศึกษาเพ็นเทคอสในประเทศไทย ก่อตั้งเมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 1985 ประกอบไปด้วย

องค์การมิชชั่น 4 องค์การร่วมกับองค์การคริสตจักรไทย 4 องค์การ อันได้แก่

The Assembly of God Missionary (AGMF)  

» องค์การคณะพระกิตติคุณสมบูรณ์ภาคใต้

» องค์การพระกิตติคุณสมบุรณ์สัมพันธ์ในประเทศไทย (พ.ส.ท.)

» องค์กรเดอะเพ็นเตคอสตัล แอสแซมบลีส์ ออฟ แคนาดา (ประเทศไทย)

» องค์การ ฟินนิช ฟรี ฟอเรนมิชชั่น (FFFM (FIDA))

» องค์การพระกิตติคุณสมบูรณ์ในประเทศไทย (พ.ก.ท.)

The Pentecostal Assembly of Canada (Thailand) (PAOC)

» องค์การสแกนดิเนเวียน เพ็นเทคอสตัล มิชชั่น (S.P.M.)

» องค์การแอสแซมบลีส์ ออฟ ก๊อด มิชชันนารีเฟลโล่ชิพ ไทยแลนด์ :

» องค์การคริสเตียนสัมพันธ์ประเทศไทย (ค.ส.ท.)

 

     ทางเครือข่ายฯ ได้ ผลิตบทเรียนธัญญาทิพย์สำหรับเด็กและเยาวชนซึ่งเป็นหลักสูตรที่สมบูรณ์แบบ สำหรับคริสเตียนศึกษาในคริสตจักรระดับตั้งแต่ก่อนวัยเรียนจนถึงระดับอนุชน

     บทเรียนธัญญาทิพย์ ได้ ใช้วิธีการสอนพระคัมภีร์ซึ่งได้รับการทดสอบแล้วว่ามีผลดีและสอดคล้องกับการ ดำเนินชีวิตประจำวัน บทเรียนทุกบทเขียนโดยผู้เชี่ยวชาญในการสอนและวิธีการนำเสนอนั้นง่ายต่อการไป สอน     

     เราจัดทำขึ้นด้วยปรัชญาของเครือข่ายฯ คือ ให้ผู้เรียนได้รับประสบการณ์แห่งความรอด หนุนใจให้มีชีวิตที่เต็มด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์ เคล็ดลับการสอนที่สอดแทรกไว้นั้น คือการนำวิญญาณ และการนำให้ผู้เรียนได้รับพระวิญญาณบริสุทธิ์และการเติบโตเป็นสาวกของพระ คริสต์

     เนื่องด้วยปีนี้เป็นปีที่ครบรอบ 30 ปีของเครือข่ายฯ จึงเฉลิมฉลองด้วยการนำบทเรียนมาทำเป็นรูปแบบ E-Book ซึ่งทางเราจะทยอยนำขึ้นในเวปไซด์ขององค์การพระกิตติคุณสมบูรณ์สัมพันธ์ในประเทศไทยเพื่อให้ดาวน์โหลดฟรี ที่จะเป็นประโยชน์ต่อระบบคริสเตียนศึกษาในคริสตจักรของท่าน

     ติดต่อสอบถามเกี่ยวกับบทเรียน ได้ที่ 

โทร. 082-4472056, 085-0731502 

Email : thanyathip1985 @ gmail.com

(อาจารย์สมศรี ศรีจรูญรัตน์)

    

    ทั้งนี้ ในปี 2016 ทางเครือข่ายฯ จะเน้นในเรื่องการอบรมการเป็นครูรวีและการใช้บทเรียนนี้ หากคริสตจักรใดสนใจให้ติดต่อมาทางหมายเลขโทรศัพท์หรืออีเมล์ข้างต้น

    

    ขอขอบคุณพี่น้องในพระคริสต์และคริสตจักรต่างๆที่ได้ให้การสนับสนุนและใช้บทเรียนสำหรับเด็กและเยาวชนของธัญญาทิพย์มาตลอดระยะเวลา 30 ปีที่ผ่านมา ขอพระเจ้าสถิตอยู่กับท่านเสมอไป

Copyright © 2013. Thanyathip Rights Reserved.